BcA. Ondřej Bouček, odborný restaurátor a konzervátor papíru,

knižní vazby a dokumentů na papíře,

absolvent Fakulty restaurování a konzervačních technik Litomyšl