BcA. Ondřej Bouček, odborný restaurátor a konzervátor papíru,

knižní vazby a dokumentů na papíře,

absolvent Fakulty restaurování a konzervačních technik Litomyšl

 

 

Zabývám se restaurováním a konzervací dokumentů, listin, knižní vazby, grafik, map, plánů, historických rámů, dřevěné plastiky, průmyslových obalů a hraček. Dále nabízím své zkušenosti v oblastech průzkumu historických fondů a profylaktické činnosti. Rovněž  zajišťuji poradenství v oblasti výtvarného umění zejména 19. a 20. století.

Pokud je to možné, navracím podobu poškozeným artefaktům tak, aby byla zachována jejich autenticita, obnoven přirozený vzhled a funkčnost v souladu s profesní metodikou a etikou.